Sơn Đông Honglu nặng hợp tác công nghiệp., LTD liên kết với nhóm Sơn Đông tang, nhóm co., LTD., Được thành lập vào năm 1956, các nhân viên công ty ba ngàn người, dây chuyền sản xuất nghiên cứu kỹ thuật và đội ngũ phát triển của hơn ba trăm người, đã nâng cao, lớp phủ xưởng sản xuất, xưởng hàn, dập xưởng, có kinh nghiệm phong phú trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển.

Đọc thêm

Các sản phẩm

The company's products are widely used in coal mine, phosphate ore, iron ore and gold mine.

Sản phẩm xuất hiện

The vehicle and its parts, systems and other projects have been awarded the national patent certificate.

WhatsApp Online Chat !