షాన్డాంగ్ honglu భారీ పరిశ్రమ సహ., LTD షాన్డాంగ్ టాంగ్ గ్రూప్ సహ అనుబంధంగా., LTD., 1956, కంపెనీ ఉద్యోగులు మూడు వేల మంది, సాంకేతిక పరిశోధన మరియు కంటే ఎక్కువ మూడు వందల మంది వ్యక్తులలో అభివృద్ధి బృందం, ఆధునిక ఉత్పత్తికి, పూత లో స్థాపించబడింది వర్క్, వెల్డింగ్ వర్క్, కొట్టడం వర్క్, ఉత్పత్తి, పరిశోధన మరియు అభివృద్ధిలో గొప్ప అనుభవం ఉంది.

ఇంకా చదవండి

లక్షణం చేసిన ఉత్పత్తులు

అనుబంధ కాని వివాహమునకు కాని ligula placerat condimentum eu est ఫుట్బాల్ మాగ్నా

రాక ఉత్పత్తులు

అనుబంధ కాని వివాహమునకు కాని ligula placerat condimentum eu est ఫుట్బాల్ మాగ్నా

WhatsApp Online Chat !